obr obr obr
obr
uživatel 
heslo 
» Registrace autora
» Zapomněli jste heslo?
obr
obr obr obr
obr
» Novinky
» Právě vyšlo
» TOP 20 díla
» Články
» Literární almanach
obr
obr obr obr
obr
» Próza
» Poezie
» Výstřely do tmy
» Příručka publikování
» TOP 20 autoři
» Vyhledávání
obr
obr obr obr
obr
» Workshopy 
» Fórum 
» SASPI Chat! (1)
» FAQ
obr
obr obr obr
obr
» Knihovna autorů SASPI
» Redaktoři on-line
» Technická podpora
» SASPI team
» Odkazy
» Spolupráce
» Knihkupectví
"Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít."
Luigi Pirandello
obr
obr počet přístupů: 2915353 obr

Adresa SAS E-mail © SAS Obecně platná pravidla Nápověda obr

:: Na SASPI.cz je právě 39479 příspěvků, 5738 autorů a 390283 komentářů :: on-line: 2 ::
obr

:: Kanalisace neboli Kanalizace ::

 redaktor čuk publikováno: 23.05.2008, 17:12  
Má dřívější profese psát vážné odborné články se skřížila se sklonem k recesi. A poťouchlost se snaží zmást čtenáře, by se pletli v tom, co je míněno vážně a co v legraci (Na př: citovaná má divadelní hra opravdu existuje) Ale vždycky chci, aby mé texty alespoň některé čtenáře pobavily nebo zaujaly.
 

Jak jistě čtenář pochopil, má úvaha bude věnována filozofii soustavy kanálů, jinak řečeno fenoménu kanalizace. Bude proveden rozbor atributů stavu kanalizační existence a nikoliv procesu její výstavby.

Kanalizace je v moderní době vymožeností tak nutnou a všemi používanou, že je až s podivem, že o ní nikdo nepíše. Snad z pocitu studu nad připomenutím lidské živočišné podstaty. Kanalizace je spojena i s pojmem ostudy a odplaty a skrýváním se před nimi (viz: teď aby šel (abych šel), blbec (já blbec), kanálama). Dokonce ani studu neznalí nestydatí totalitní básníci, kteří opěvovali nejrůznější druhy lidské práce a jejich výsledků, se nezmiňují o kanálnících a kanálech. Ba ani prohnilou buržoasii neposílají komunističtí ideologové do kanálů, nýbrž na smetiště dějin. Zřejmě proto, že pozůstatky nenáviděných protisocialistických živlů by se v kanálech mohly setkat s pozůstatky pravověrných soudruhů. A také proto, že kanalizace je vývojovým stupněm v oblasti análních komfortností, v níž Leninova pravlast značně zaostávala a tedy o níž mlčela (dosud jsem nenarazil na publikací prokazující, jak nějaký geniální sovětský nebo ruský vědec vynalezl splachovací záchod nebo kanalizaci).

V historické literatuře hojně frekventovaný je pojem splašky. Ani nejlepší středověký vypravěč se nerozepisuje o tom, kam splašky nakonec stečou. Povšimněme si však, jak je výraz splašky jemný. Zakrývá vznik a obsah splašek, přesouvá vnímání na děj spláchnutí, méně často na děj splachování (nikoliv však taháním za řetízek nebo mačkáním na knoflík). I v současnosti používáme tento eufemistický výraz, dnešní slovník je však bohatší. Ujal se výraz pomyje = zbytky po mytí (známé postěžování si manželek: vyžeru za vás jen pomyje! - pokud není na blízku rozzuřené prase, jehož je to oblíbená strava). V literatuře se čeká na ujmutí se řady slov podle vzoru splašky: vlevky, vtečky, vproudky nebo podle vzoru pomyje: poserky, pomočky. či dokonce pokoupky a pospršky.
Znám pouze jednoho básníka, který veřejně četl báseň o kanálníkovi. Jelikož neuměl vyslovit hlásku ká, došlo při násluchu k významovému posunu zpět k nejblíže související části lidského těla. Tím nechtěně odhalil původ slova kanál. Odvozuje se od slova anál připojením předložky k vyjadřující směr přibližování se k análu, zkráceněji ánu.

Veřejnosti je ovšem bližší slovo kanál ve významu: mříž v dlažbě nebo asfaltu, ve které mizejí drobné peníze, občanské průkazy a opilým šachistům šachové figurky. A kterým se spílá v období mohutných dešťů a povodní.
Snad proto jsou kanálové mříže nahrazovány poklopy značně masivnějšími a tím ve sběrnách odpadů více ceněnějšími.

Já však chci pojednat o tom, co jest pod touto mříží, značně hlouběji a oproti profilu mříže nepravidelněji, rozvětveněji a chobotnicověji strukturované.
Předně! (Poznámka autora: předně jako protiklad k výrazu zadně, který vtipně odkazuje k jednomu z největších zdrojů zaplňování kanálů!) Kanalizace je nejdemokratičtější útvar v tomto státě. Vždyť ani nejslavnější celebrity nemají svou vlastní kanalizaci, snad jen trochu jiný přenos od části své osoby k ní. Pro všechny lidi bez rozdílu politické příslušnosti a etnického původu - (ti později jmenovaní ne vždy využívají kanalizace) - je kanalizace společným hrobem konečných funkcí a výtvorů lidského těla (někdy i ducha, většinou v případě nejvýše postavených). Zde my lidé mnohokrát opakovaně přežíváme v transformované formě naší back- fucky-out existence, v nečekaných střetnutích a setkáních, obvykle beze sporů. Dá se říci dokonce v sbratření, promísení a splynutí jako v nirváně. Nelze vyloučit, že se v kanalizaci setkáme i se změněnou podstatou svých blízkých i svých psích miláčků.
Je-li báseň vzpomínkou na duševní činnost, je obsah kanalizace vzpomínkou na obdobnou plodivou činnost tělesnou. Souvislost těla a kanalizace je mnohdy zprostředkovaná více či méně těsně. Méně u tureckých záchodů. Více pak u periodicky vybíraných latrín či senkruben, v kterých již probíhá předstupeň procesu sbratření, ovšem značně zdrojově omezený (stejná krmě příslušníků vojenských útvarů, příbuzenské vztahy v zaostalejších vesnicích).

Architektura sítě kanálů je většinou velice hodnotná, bohužel návštěvníky opomíjená. Snad pro tísnivý pocit v těchto prostorech panující, s nebezpečím uklouznutí a umazání se, spadnutí a vnoření se a následnému obtížnému plavání. Ne-li i pro jistou zcela jistou možnost výrazného načichnutí oděvu i celé osobnosti včetně vlasů!

Malíři tématiku kanalizace nevyhledávají. Zjevně v kanálech není to správné umělecké vání, jen průvan nebo nehnutý zatuchlý a zaplyněný vzduch. A především na těchto místech existuje málo světla, existuje-li vůbec. Fajnšmekři temnějších pláten mající baterku však mohou najít bohatou inspiraci: ach, ty odstíny žluti, zeleni, hnědi a šedi a jejich kombinace, vzácně i červeni (neb i nemocnice, krvácející zavraždění a některé odpadkové koše na WC jsou napojeny na kanalizaci). V kanálech lze najít místa naprosté temnoty, vhodné především pro slepé malíře. Kdo neviděl, neumí si představit, jak jsou barevné plochy strukturované, impresivně expresivní a kolážovité. Najde-li si malíř moderního založení místo pro výhled na střet proudů a vířící tůnitost, může se poučit o nevídaném mísení barev a povynořujících se tvarů!

Divím se i nevšímavým hudebníkům. Vždyť zvuky jsou v kanalizaci opravdu exkluzivní. Bublání, šplouchání, mlaskání, víření, kapání se stropů a stěn, chroustání, hryzání, cupitání, dopady částí odlomeného zdiva, hluk a zvuky otřesů vyvolaných nad kanály projíždějícími velkotonážními náklaďáky či městskou dopravou. A co navíc: v kanalizaci slyšíváme polyfonie v důsledku zmnohonásobení zvuků a tónů nečekanými a dlouho doznívajícími ozvěnami.

Snad jen autoři detektivních románů a příspěvků do bulvárního tisku do kanalizace pravidelně nahlížejí, hledají inspiraci a budoucí místo děje pro své hrůzostrašné nebo odpuzující texty.
Málokdy do kanálů zabloudí fotografové s blesky, které jim bohužel ničí kolorit scény. Proto stále častěji pronikají do kanalizace filmaři s možnostmi efektních nasvícení. Filmaře však spíše zajímá technika prolézání a drastických honiček než obsahová či účelová stránka pohybujícího se kanálového obsahu. Pokud v něm neplave mrtvola! Pak je ukázána obdivuhodná otrlost policistů, oddaných cele své profesi, s níž v proudících suspenzích loví mrtvoly či vrahy a někdy se i topí. Obdobně si počínají ve snaze zachránit důkazy nebo kufr peněz sem padouchem odhozený.
Dojemný a pro mládež poučný je příběh z Foglarových Rychlých šípů. Holčičce zapadne do kanálu míček. Parta kluků sleze do kanálové spleti a značkuje si cestu kousky chleba. Míček najdou, plave u břehu a snadno je vyloven. Avšak značení cesty zpátky zmizelo, chleba sežraly krysy. Chlapci zoufale avšak ukázněně bloudí. Červenáčkovi se udělá špatně a kamarádi ho trpělivě nesou na ramenou.Holčička dvě hodiny čekající nad kanálem přivolá a pošle do kanálu strážníka v helmě, který silným pískáním na píšťalku naše chrabré hrdiny přivolá a vysvobodí.

Oblíbeným nápadem scénáristů je osídlování prostoru kanalizace krokodýly, bájnými hady či nejrůznějšími nestvůrami a neprozkoumanými objekty, vhodnými pro hororové nebo katastrofické filmy. Jistě se objeví i pohádky, v nichž místo ve slujích se budou draci ukrývat v tajemných prostorách kanalizace (tím se sníží padavost dětí do kanálů. A princů samých není žádná škoda!)

Smutnými nechtěnými návštěvníky jsou lidé sem propadlí nezakrytým kanálovým výstupem a poté šachtou padající, (ve slangu: zahučelí do kanálu), v horším případě shození padoušskou rukou nebo nohou. (Nakrmíme kanály, i krysičky a žabáci si žádají potravy). Prostory kanalizace jsou oblíbeným útočištěm zločinců prchajících před ráměm spravedlnosti. Nebo nevinných prchajících před týmž ráměm. Nebo před zločinci.


Chemicky je obsah kanalizace heterogenní suspenzí, tu proudící, tu pozastavující se. V ní kromě sedimentace, turbulence a směšování probíhají nesčetné desintegrační mechanické, chemické a mikrobiologické procesy, často nepřesně nazývané jako rozpadání se, hnití a kvašení. Pro milovníky aromatoterapie je jistě zajímavý vývin charakteristických vůní, kteréžto však jsou netrénovaným lidským nosům nelibé. Uvolňování plynů spíše vzrušuje plynárenský průmysl, prodavače pouťových balónků a nemocné se zažívacím traktem. V kotli kanálních přeměn se může vyvinout značná tepelná energie, dosud i před hnutím zelených skrytá. Zkoušky využítí pohybu kanálových suspenzí v turbínách byly neúspěšné. Lopatky turbín se zamatlávaly až se ucpaly úplně.
Jsou přítomny ovšem i jiné komponenty než pocházející z lidských exkrementů, pevných či tekutých (na př. z plivanců). Mám na mysli celistvé mrtvoly nebo jejich části. Lidské i zvířecí. Jako další pevné substance jmenuji namátkou: ohryzky, kosti, noviny, zápalky, cigaretové oharky, papír původně v rolích, hadry. Nezapomeňme na anorganické substance nepodléhající chemickým přeměnám (bláto, písek z mytí nádobí, sklo, plastové kelímky).
Samozřejmě velmi důležité je i ředidlo. Je jím převážně voda ( namátkou jmenuji: kuchyňská se saponáty a mastnotou, splachovací, dešťová, průmyslová, z kropících aut atd.) nebo vyjímečněji alkohol (z rozbitých lahví opilců), nedočichaný toluen, vyjetý olej, neprojetý benzín nebo organická rozpouštědla ze zbytků barev a laků.

Flora je v kanalizace chudá, nepočítaje různé mechy nebo zde výborně prosperující mikroorganismy, aerobní i anaerobní.
Kanalizační fauna je sice dosti jednotvárná, zato se intenzivně podílí na biochemických reakcích. Krysy? Mimo jiné. I potkani! A buďme jim vděčni, že žijí zde a nevylezou ven. Neb dost je jich již mezi námi.

Jaký je boční vývojový stupeň kanalizace? Snaha pro zušlechtění kanalizace a k nalákání více návštěvníků vedla k vývoji podzemního metra. Nelze zatajit, že stavbaři Metrostavu strávili značný čas studiem v kanálech. Jistě je pomluvou, že některé vyčištěné kanály byly včleněny do dopravní sítě pražského metra.

Kde jest však kromě základního přinášeného poučení etický smysl této úvahy? Zde! Čtenáři, neznečišťujte opuštěné domy, chodníky, parky, louky a lesy svými produkty! Je to výraz naprostého individualizmu a neúcty ke kanalizaci. Zvlášť lesy: zde se jedná o přímý či nepřímý útok na houbaře a sběratele lesních plodin. Oni musí někdy oddělovat od sesbíraných úlovků ono nežádoucí, ne vždy to provádějí v lese a ne vždy před spotřebou v kuchyni. K této kázni vychovávejte i své psí přátele a jiná domácí nebo lesní zvířata včetně medvědů a rysů.
Můj článek apeluje i na sprostě mluvící: neustrňte na klišovitých slovech jako prdel nebo hovno! Zkuste si osvojit neotřelé nadávky jako: ty kanalizační směsko, ty kanálie! ty kanálisto! ty kanáložroute! Nebo příklad pro básníky: ty nenasytný pijáku z poháru kanalizace!
Vulgárně znějící výraz: „on (ona, ono) sere“ nahrazujte výrazem: on (ona, ono) kanalizuje nebo poetičtěji: on (ona, ono) krmí žabáka, svou oblíbenou krysičku, čarují atd. Záchodovou mísu, často přítele nám nejpotřebnějšího, můžeme nazvat laskavým chapadélkem, tlamičkou kanalizace, která nás nikdy nekousne a někdy pobaví i žbluňknutím (pokud to žbluňknutí nevyvolá náš do útrob mísy upadlý mobil, brýle, klíče nebo falešné zuby omylem zabalené do toaletního papíru a s ním použité).

Rdím se a přiznávám: tento článek byl sponzorován aktivisty zelených a taktéž odpůrci suchých záchodků.
Moje motivace je však ryze osobní. Léta marně hledám odpověď na to, kam po mnohonásobném koloběhu mizí obsah kanalizace. Kdyby neplápolal v pekle oheň, jistě by byla kanalizace do pekla svedena. Uhasnutí ohně kanáliemi však nemohou připustit obhájci náboženských trestů. Brodění v kanálových substancích není ořechovější potrestání než vaření v kotli. (Jo, měl bych si přečíst Danteho).

Dále pak promluvím jako technický inženýr. Funkci a rozšířenosti čističek odpadů nevěřím, tím méně pak funkci vodáren. Fertilizace zemědělské půdy je jen pokračováním pochodů započatých v kanalizaci! Tak! Vrací se nám náš produkt v pozměněné formě, a to matičkou zemí, jako dítě země!
Pochlubím se: kdysi jsem napsal divadelní kus coby variantu hry jednoho z undergroundmanů. V ní jsem vynalezl technologii syntetické přeměny na potraviny bez pomoci přírody. Včetně organizace sběru surovin. Bohužel jsem však nedospěl až tak daleko, abych prakticky využil produkty získané z kanalizace v potravinářském průmyslu. Pro nutné povolení od patřičného úředníka jsem šel špatným směrem, spíše od spodu, k jeho pracujícímu výstupnímu orgánu. Kde jsem i zůstal trčet, nepřijat.

Ale hlavní motiv mých úvah, jenž bych neměl prozrazovat. Hodlám napsat sci-fi příběh o mimozemšťanech spadlých do kanálů. Chudáci nebo šťastlivci?! Při bloudění spletí chodeb kanalizace začínají svá bádání o povaze a smyslu lidského rodu právě zde, ano, od konce.
Bohužel či naštěstí? Kdo ví!


 celkové hodnocení autora: 98.8 %

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné Ohodnoťte příspěvek!

přidat autora k oblíbeným 
 hodnotilo celkem autorů: 4 komentovat příspěvek 
 autorské hodnocení: 1.0 uložit příspěvek 
 známka poroty: [ - ] tisk příspěvku 
 počet komentářů: 9 zaslat vzkaz autorovi 
 počet shlédnutí od publikace: 44 výpis autorského hodnocení 
 
:: Komentáře k příspěvku ::
 endless 02.06.2008, 22:06:59 Odpovědět 
   Díky Tobě konečně vím, proč je každá cesta metrem neskonalým utrpením pro mé čichové buňky. A já až dosud podezřívala jen spolucestující .... Jinak - viz koment od OH - "To" je úžasnej román. Po všech stránkách.
K mimozemšťanům: stanou-li se podzemšťany, možná jim naše civilizace poskytne to nejlepší, co je vůbec s to ze sebe sama ukázat....
 ze dne 02.06.2008, 23:16:17  
   čuk: Z člověka nevylézají jen slova, ale také produkty, které vkládáme do společného materiálního fondu. Díky za přečtení a hodnocení
 čuk 24.05.2008, 14:31:46 Odpovědět 
   To, co jsem napsal je jako chození kolem horké kaše. Děkuji ti za přečtení i porozumění.
 Vlaďka 24.05.2008, 12:59:10 Odpovědět 
   Výborně, Čuku, jsem zcela poučena i pobavena :o) Člověk by nevěřil, že úvaha o hovnu se dá napsat tak, že vůbec není ... o hovnu, ale naopak je plná podnětných myšlenek. :o))
 ze dne 02.06.2008, 23:13:25  
   čuk: Díky za přečtení a hodnocení. Kanální obsah však není pouze fekální.
 OH 24.05.2008, 8:22:46 Odpovědět 
   Zdar,
mám vystudovanou lesnickotechnic.školu a nejednou jsem s ostatními žáky stál nad odkalovacími a sedimentačními nádržemi a myslel na něco jiného, něž byl výklad profesorů, neodpustím si připomenout knihu od S. Kinga To, kterou považuji za bibli všech kanálových story, taky ty potkani nejsou jen dole, vynakládaj se ročně miliony, aby alespoň neběhali po marketech a domech, x krát vylezly i ze záchodu, x krát zabily dítě v domě.
Taky si neodpustím/výstižné slovo v kontextu/, víte proč se říká pražské Zlaté uličce Zlatá?
Text vede k zamyšlení, nebudu jej nějak tento onento, jasno.
 ze dne 24.05.2008, 14:30:33  
   čuk: Díky za přečtení. J8 jsem v nalizaci nikdy nebyl, ale kdysi jsem viděl výborný polský film Kanály
 čuk 24.05.2008, 6:58:47 Odpovědět 
   Díky Ti, Šímo, jsem rád, že ses pobavil, a pochopil i několik ukrytých námětů a výstrah. Ještě bude třeba opatřit naše exkrementy čipy, aby byly nalezitelné, a mnoho udělat v tecgnologii jejich sanitace a desodorisace Znáš ten vtip z mé práci o teorii fekálismu (částečně opsanou) za nejvyššího úpadku komunismu se potkají na černém obzoru dva ztrostkotanci a jedej kňouravě prohlásí:"prosím, nemohl byste mi půjčit své hovno, abych se mohl pořádně vysrat?"
 Šíma 23.05.2008, 19:14:02 Odpovědět 
   Zdravím, čuku! ;-)

Koukám, zírám a slintám nad tímto dílkem... Pomalu se mi nedostává slov a chrochtal jsem takřka blahem nad množstvím úhlů pohledů a zamyšlení v této (bojím se říci) excelentní úvaze, aby mě zase někdo nechytil za slovo...

Možná se vymyká normální práci a zabředá do hlubin splašků a temnoty nekonečných tunelů, které skrývají to, co bychom neradi viděli na ulici. Líbí se mi také nápad ztroskotání nějaké té mimozemské civilizace a jejího neblahého, divokého a nešťastného bloudění v temných a zatuchlých tunelech, které jsou plné kde čeho (včetně výbušných plynů ;-)). Co by si tak asi o nás řekli? Kým jsme, že produkujeme takové: sračky?

:-DDD

Nestačím se divit, doufám, že slovo recyklace nevejde do naší historie i ve formě potravin, které byly vyrobeny z našich exkrementů. I když je naše planeta Země poměrně malá a počet lidí na ní stále roste (s postupem času dokonce geometrickou řadou) a plošná výměra zemědělské půdy, která je vhodná k pěstování různých plodin neustále klesá. Pokud si ji neberou stále se rozšiřující pouště (vlivem neustále jedním směrem vanoucího větru, sucha a nedostatku vláhy), berou si ji neustále se rozrůstající města. Možná, že za čas budeme jíst plankton a řasy z moře (jako mořští živočichové, které nyní drancujeme a pojídáme za hlasitého mlaskání)...

Ale zpátky ke kanálům, četl jsem za svůj život jen jednu knihu, která se celá (od začátku až do konce) zabývala kanalizací a tím, co všechno v nich je, včetně malých krokodýlů, kteří na konec příběhu takřka snědli jedno americké město! ;-)))

Klaním se a tleskám! Klobou nemám, už jsem jej jednou odhodil a najít jej nemohu! Přijmi alespoň můj obdiv! ;-)
obr
© 2005-2016 by Matěj Novotný & Filip Kotora | Všechna práva vyhrazena
 
 
Va?e literatura MFantasy Literární.cz - Server s českou literaturou Art & Design - Roman K?bus
 
Partneři: Gastrokritik, Antikvariát Kačur
 
St?hnout SASPI.cz toolbar! RSS zdroj
obr obr obr
obr
Lorth
(20.11.2019, 00:25)
strážce
(30.10.2019, 10:32)
aldebaran
(22.10.2019, 14:59)
Měneznáš
(8.10.2019, 16:27)
obr
obr obr obr
obr
Posel smrti VI:...
Lukaskon
Poslouchejte, k...
chrinda
Temnota
Kira.cool
obr
obr obr obr
obr

Trpět za ni
dark_stuff
obr
obr obr obr
obr
Liter?rn? almanach SASPI
Aktuální číslo LA...
obr
obr obr obr