obr obr obr
obr
uživatel 
heslo 
» Registrace autora
» Zapomněli jste heslo?
obr
obr obr obr
obr
» Novinky
» Právě vyšlo
» TOP 20 díla
» Články
» Literární almanach
obr
obr obr obr
obr
» Próza
» Poezie
» Výstřely do tmy
» Příručka publikování
» TOP 20 autoři
» Vyhledávání
obr
obr obr obr
obr
» Workshopy 
» Fórum 
» SASPI Chat! (1)
» FAQ
obr
obr obr obr
obr
» Knihovna autorů SASPI
» Redaktoři on-line
» Technická podpora
» SASPI team
» Odkazy
» Spolupráce
» Knihkupectví
"Všechno, co vidíme nebo v co věříme, je jen pouhým snem ve snu."
E. A. Poe
obr
obr počet přístupů: 2915783 obr

Adresa SAS E-mail © SAS Obecně platná pravidla Nápověda obr

:: Na SASPI.cz je právě 39719 příspěvků, 5825 autorů a 392932 komentářů :: on-line: 2 ::
obr

:: Yasmin ::

 autor Marek Dunovský publikováno: 10.09.2011, 8:33  
15 – 28/08/2009
 

I
Yasmin,
zplozenkyně hřebce jasmínového potu,
ebenové sošky prve,
jíž zaříkávač v dutém kmeni u řeky zhotovil,
poté co při Igbadai vyzpovídal nedávno zemřelé,
sestoupil k hutné bahnité vodě,
v jejím čeření a vírech sběrači guán i mang, nevešlí v žití,
předmětu pak Owuamapu vdechli žití,
což není nejdivočejší tanec,
extáze z nesmiřitelného víření blan
demonstrací jejich absolutní moci nad hmotou?,
žehnaný tvor odebral se žíní vymaňovat prameny
z bezútěšných pouštních míst,
neboť kde hrdlo přijímá jen kamení a řezavý písek,
není zpěvu a není slov milosrdenství

ty však, Yasmin,
na flétnu hraješ,
nestydatě rozvlňuješ masitá ztvrdlá stehna sluhů temných jak suť sluje,
Biafra, její proražené ušní bubínky i plísní kvetoucí dásničky-řásničky,
olejné, vydechující pižmo zvířecí naskrz skrz,
tak zbytnělá že lze trhat z nich holou rukou diamanty,
gazelí kopýtka, nosorožčí roh i trysk levharta,
usemkla skalní města,
a zadušeným žhnutím dnů dala dýchat,
umíněně zlenivělá //jak hladovka řezníků,
stavění si hlavy ryb v elektrickém vedení,
v hájemství rozvodných věží vanoucích místo větru,
porážených jak figurky šachu,
nikdy hostii, na kterou kozel ve tmě slinil,
nikdy povolávací rozkaz od divokých prasat,
nikdy znovu pohlédnutí na malbu oslavující eucharistii! //,
hudba line se z gramofonů v kavárnách,
muži v posedech mudrců upíjejí mátový čaj,
vdechují kouř dýmek,
tobě opičky splétají do copů vlasy v přílivu nikoli cyklickém,
delfíni údery do bubínků vyzývají tě živoucí klase,
na hřbetech vezmou tě až ke zlomu země
– kde oceán se propadá a vody dole v tříšti mizí,
nebo raději bys snad horkou koupel?
vyvrhovačko do běla žhavených ostří,
zbavuješ jimi kolen modlitebníky s drsnou tváří u země
v klečení na rozprostřených rohožích?

´Alláhu Akbar,
Alláhu Akbar,
Alláhu Akbar,
Alláhu Akbar,
Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh,
Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh,
Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh,
Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh,
Hajja ´Ala-s-sálah,
Hajja ´Ala-s-sálah, (vpravo hleď, nečistý vepři!)
Hajja ´Ala-l-faláh,
Hajja ´Ala-l-faláh (vlevo pohlédni, špinavý pse!)
Alláhu Akbar,
Alláhu Akbar,
Lá lláha llla-l-láh´
(hlasitěji, nebo ti vyříznu jazyk a dám tě zmrskat, nízký pse!)

nad nimi kalná můra,
raněna vyplňuje prostor od stěny ke stěně,
z nalomených křídel ověšených lampami,
popálených uhasínáním knotů jemný prach se sype,
z teplých máselných očí roztavené zlato na vršky temen kane,
gejzíry hořícího peří a vytepávaných ornamentů
vyprskávají z pukajících vrásnivců,
klaustrofobičtí byzantští andělé vzbuzeni z hašišového opojení,
v temnici vprostřed chrámu zoufale proškrabují tlustý nános omítky,
jejich křik je tichý,
víno v číších však dalekých hodovníků,
krev v žilách kočovníků zachumlaných v rozvalinách Byzance,
čaj v nádobkách prodejců látek,
močůvka i mléko v chlévech – vše excesivně vře

Yasmin,
nenechej Bospor hlasivkového aparátu zarůst si tíživou foliáží klamání,
lež je škárou transgrese,
tolik jmen pro jednoho boha,
a na žádné, kterým ho zavoláš, neuslyší,
a když ti neodpustí prohlédnuvší klam
a sadař, jemuž je největší rozkoší zasadit a prchnout,
tak pověz, kde nalezneš útěchu?,
tak pověz, tančilas s hadem za úkroků dun?,
spěchali štíři s kořistí,
jíž toho dne vydobyli,
vztyčit hromady obětin,
nechat je vzplát?,
s bázní zpod kamení zdali pozorovali
hypnotické plavně kružné pohyby tvého přízračného tance,
plaz zdalipak zblouzněn ovíjel snědé ti paže
(a po nich Niger bez pramene i delty)?,
krotký jak chlapec na lůžku,
ještě za světla zbytkově autonomní,
když čísi matka se svléká,
aby jej iniciovala,
celou noc jak svou ještě snůšku muňkami ploten
a stínkami kotlů hřála?,
že odmítl svou hvězdnou hodinu
ve vyplazených kořenech jabloně?

II
transportace na skřipci hořečku,
ve vydýchaných dobytčích vozech
k línání skořepného nachu,
kam nesahají deliria vod,
ani vzrůstající hněv rozrytého vápence,
vysemeňování trav, klučení lesů, rasové čistky,
modlitby či provokativní okluzní fronty infantů,
nikdy nezapomínej: Arbeit macht frei

vzbouzíš se někdy s výkřikem,
který není k nalezení?
saháš si do vyschlých úst,
hmatáš po jazyku?

manžel, na něj´s nevztáhla dlaň,
nesmyla´s pohanu rubínu rozeného z dávných ran těla
zabaleného do plátna z jeho rtů svými,
jsi nezakusila produkty z jeho alchymistických dílen,
nepřijala knížete u svého stolu,
aniž předem bys nespálila jeho loď,
nevypráskala služebnictvo a nepřikázala zašít jeho meč
v útrob nejušlechtilejší z klisen v tvé stáji,
zamořila´s lůžko mu bílými vdovami,
je nyní zcela zavát sněhem,
obstoupen volavkami v mnišských popelavých kutnách,
kralevic nejstísněnější prohlubně,
slétajícím vinylem vran před oltář kladen
již pomazaný v nylonové punčošce,
korunu pak na hlavu sám klade si sám,
a namísto ohlušivého rozeznění se zvonů
útok indonéských sršňů na zvoníky,
a máme-li věřit sokolům,
není jedním z křtěnců krve,
nýbrž prostý neofyta - na temeno mu voda z křtitelnice lita,
konvertita jedním bude z těch,
kdo v bílé říze a bosi neplodnou kamenitou pahorkatinou
- kdysi znající svaté tajiny,
sjednocené skrze vodu a chléb, víno, olej,
uvnitř každého znetvořeného hrbu hostící prestol,
za hoření svící, za pálení kadidel,
a úbočí vrchů po chemoterapii vyjevující svatá zobrazení v nazlátlé suché mze-.
s křížem vysoko k nebi zdviženým
v čele vojů potáhne plenit tvou zem,
plamen, má sestřičko,
plamen a hladovění,
újma,
ukřivdění,
útrpnost,
tak snadno nalézají cestu
do disintegrované utopie,
zámyslu blaha a hojnosti


vím, pláčeš,
i když nepřiznáš,
tvůj závoj děsí k smrti posádky v docích,
ale tvůj svazek,
proklaté matrimonium,
brání mi uvěznit tyto renegátské džiny ve smotky hedvábí,
utopit je u pramene studny,
v holé lebce u skalního hrobu tančí se a radosti mnoho,
třeštivý povyk veselice,
namísto jazyka uhnilého nyní slunce ze skalní průrvy
páčidly tesknivosti mědi po sesterství vytržené,
v bizarnosti stínů vybitého chrupu tě zkolébám,
kůrou pomerančů přikryji,
oloupanými tě ukutálím k smíchu,
a srpek ze zrajícího zrna vymrštěný z pavoučího kokonu
zpod nachýleného trámu,
k podřezání kozla mnoha kouřů,
přichází za pozdní noci,
oči bezbřeze zpupné,
sálající zlovůlí a pýchou – zapálené ropné vrty,
štěnice s rohy jak kořeny vyvráceného stromu
s pupeny tlampačů hlodajících integritu odporu ke cunnilingu maleficia,
přichází a rozsévá hnidy jak dávené drahé kameny,
nikdy psychotický,
ne prvotní syn chaosu,
šířící neřád a temné vášně svlékáním svých podzemních tunelových kůží,
jeho mysl překlenuje poslušnost nebe i země s jediným nezlomným úmyslem:
znovu a znovu a znovu odmítat pokleknutí před Adamem!
jsem pouhý našeptávač snů
se širým repertoárem na provázku otrávených myší,
pod klávesou přejetých koček,
tím jediným zaštiťuji bolestnou prostotu bytí,
rozehrávám v kulisách nejzdivočilejších hořících křovin tvé ložnice
dávné tragedie, ujímám se každé role,
zmnožuji svůj obraz,
zintenzivňuji vyprázdněnost svého zjevu,
vyčerpána pak usínáš i přes svůj smutek
 
III
Yasmin,
vystrkuješ nadité benzínové květy ze šlépějí nosiček vody
v rozpáleném písku,
beze strachu z dekomprese,
světlo k nim se dere,
opouští veškery věci vezdejší,
astrální těla s nimi se nedělitelné pojí,
zřeďují magmatický nektar,
- kdy není než Pompejí a Herkulanea? -,
a právě povlečená břicha masturbujících žen jsou hranicemi bludům,
kéž by signálními ohni bloudům,
kočovníci ze všech koutů přibývají k nim,
pijí z nich až k svému zániku,
chlemtají sycením studnic svou životní sílou,
aby vyčerpáni a žízniví padli u kamene,
kojí pijavicemi opředený odraz říšského panovnického jablka,

já… na zrezivělé lžíci do šeření rozvanutých misionářů
po trsech polykám jedovaté pavouky,
tolik jim dlužím,
zapíjím vodou z Jordánu,
v něm tlející hlavy ženou se za fíky,
v němž koexistence mandlí vyjmutých ze žaludku syrského emíra
při neautorizované autopsii
a krčních mandlí s kanystry a drápy
nikdy nebyla nenásilná,
vyvržený, z kůže stažený vítr neodvratitelně přináší hádanky sfinx
 
IV
Yasmin,
každého večera zlákáš do příbytku laň z aktuálního vrhu,
poddáš se instinktu lovce,
jejž iniciuje slepá odevzdanost bezbranného zvířete,
paralytika téměř když místnost stahuje se v granitovou ulitu
a svalová koordinace vypovídá,
vrháš se po hrdle,
drásáš, trháš, rveš,
krví nasakuje matrace,
jak jazyk Vůdce v rozhlasu kravskou žlučí,
zavodňují se škvíry v parketu,
drnčení vražedných šesti strun krovek cvrčka,
který pln zvráceného nadšení bez svolení konatele
poskytuje hudební doprovod
v své iracionální podstatě racionálnímu vyvrcholení druhových dispozic,
z extází rozcapených pysků,
mezi genialitou prosté mechaniky čelistí
drtících a škubajících,
nedeptá exotické ptactvo v pustém odpočinku
vlečení žebroví po anatolské náhorní plošině?
mne Melek Taus učí pokoře,
tupé poslušnosti de facto,
roztahuje ocasní pera,
tisíci penetrujících očí zcela vyprahlých po sedmi tisíciletích nářku,
uvádí mne v trans,
selektivně pitvoří rozličné partie zcepeněného korpusu,
koňský úd a do něj k´uk bourák řeže kapesním nožem
iniciály sebe a své mlčenlivě přihlížející družky,
zblázněně pak jeho lovečtí psi obíhají ceremoniálně v kruhu
sadistické dějství namířené k pokání,
kňourají o pohození nějakého toho zbytku

 
V
celibát je mi trestem,
Yasmin,
starogermánská pilotko v kokpitu jestřábů,
navigátorko supů,
učící se chápat skutečný význam révy,
neboť:
1. sem v umyvadle bez odtoku
nevykouřil biskupovi lačně lepenkové péro, jak nakázal
a jak bych býval jako hodný ministrant měl,
2. překousl sem mu uzdičku,
jak na hostině ve vinném sklepě,
mitra-mísa na ledvinu,
kde podmínkou zúčastnění se je konzumace libovolné své odumřelé partie
3. nechal jeho prostatický sval zbytnět,
potvornou slinu skanout a smísit se s cizí v Zátoce sviní
 
VI
Yasmin,
jsou zahrady, kde květy se drze zabarvují/odbarvují
a pyšně vypínají zcela podle své libosti,
zabily by pro uchování hájené autonomie,
stromy tam neplodí pro naleptání a zpracování,
postoupení ničímu útrobu,
s tlumeným svitem dohasínají zde ohně,
jablka praskají a syčí v horkém popelu,
a v tyto roztodivné a magické zahrady,
smyslné i zcela mimotělní,
v nichž pobýváš vykázána pro domnělou heresi,
vetřu skulinou se,
já nebojácný kocour jediného zdravého oka,
z tvé bezedné dlaně napiji se hustého teplého mléka,
nesměle uschoulím se v jamku klíční kosti ti,
v prenatálním svinutí,
vhroužený ztichlý pijan tvých nejvnitřnějších prožitků,
emocionálních procesů,
tak bez víry beznadějně vyčerpaný epileptik
 
VII
Yasmin,
spáčko tureckého medu,
dlouho spala jsi a tvrdě,
vzbudila se po genocidě Arménů,
máme dlaně k dřevu přibité,
ke kříži, který podťat padl, zavalil Patagonii,
a pod tíhou jeho tmy
útlá nordická stébla, zakrnělý život,
dotek zapovězen i sounáležitost,
a kde pouze kost a kámen se střetávají,
úhor a rez se proměšují,
kde nepoměr,
žádný životodárný element,
tam nemožný triumf,

ani ptáci neslétnou,
vlastní volbou v letu žízní hynou,
matky všech bomb


 celkové hodnocení autora: 97.8 %

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné Ohodnoťte příspěvek!

přidat autora k oblíbeným 
 hodnotilo celkem autorů: 2 komentovat příspěvek 
 autorské hodnocení: 1.0 uložit příspěvek 
 známka poroty: 1.5 tisk příspěvku 
 počet komentářů: 2 zaslat vzkaz autorovi 
 počet shlédnutí od publikace: 24 výpis autorského hodnocení 
 
:: Komentáře k příspěvku ::
 SATYR 10.09.2011, 13:44:31 Odpovědět 
   Tohle je proud živé vody, jež tu je, by proudil, a nikoho ani nenapadne ptát se po jeho smyslu. Umění je, když forma předčí obsah. 1*
 čuk 10.09.2011, 8:32:36 Odpovědět 
   Vícevrstvá báseň, kde Yasmin může být vším, snad jakýmsi doprovázejícím symbolem či oporou. Autor je na cestě prostorem i časem, je v jeho slovech ozvuk dějin, letmý, a zase mnipříběhy, přístupné metafory a konstrukce, často se zabudovanými cizími slovy. Jako by se jednalo o zkřivené zrcadlo zmateného světa, kdy surrealismus přechází v postmodernismus, hra obrazů už je pokřivována i rozbalována, a zabalována do symboliky i skrytých přirovnání Jako by byl objevován nový svět, který opět není jasný a přímočary. Básní lze bloudit, je nutno se zastavovat u míst, které čtenářovy pocity představy rozehrají a míjet místa, která se stanou přístupnými později nebo vůbec ne. Básník jako by ze sebe vyvrhoval distinguovaným chrlením spoustu pohledů a pocitů. V básni se lze najít i ztratit, někdy je nutno pracně hledat, jindy se zase nechat unášet proudem až podvědomého působení. Báseň rozhodně ne jednoduchá a snadno definovatelná a vyjádřítelná. Je současně i hudbou a temným lesem, který je nutno prodírati se, buď proběhnout nebo se zastavit a vychutnávat nalezené sladké i hořké plody. Les je začarován podvědomím a číhá v něm leccos, proto není osvícen slunce jasem, snaží se kutat z hloubky. Zda vykutává ryzí rudu? I spoustu hlušiny, podle toho, jak se to vezme. Neb i v hlušině je možno nalézti. Zmatek světa i jeho obraz v duši jsou těžko jednoznačné a ve své mnohoznačnosti se dají ohýbat, ale zřejmě ne narovnat. Báseň je spíš k rozezvučení spodních tónu, hudba, která se pak vyloudí je hudbou, odrazem, impresí i expresí, mimo běžná vnímání, pokud není kultivováno a na postupy postmoderní poezie zvyklé.
obr
© 2005-2016 by Matěj Novotný & Filip Kotora | Všechna práva vyhrazena
 
 
Va?e literatura MFantasy Literární.cz - Server s českou literaturou Art & Design - Roman K?bus
 
Partneři: Gastrokritik, Antikvariát Kačur
 
St?hnout SASPI.cz toolbar! RSS zdroj
obr obr obr
obr
Mr Solaiman
(15.1.2021, 11:53)
VNVNVNM
(8.1.2021, 09:15)
albert lisy
(8.1.2021, 06:41)
andrerushell
(7.1.2021, 12:46)
obr
obr obr obr
obr
Posel smrti IV:...
Lukaskon
ZERO I 2.část
Carljack
Nedostižná - 18...
Anne Leyyd
obr
obr obr obr
obr

Balada o mouchách
Wavik
obr
obr obr obr
obr
Liter?rn? almanach SASPI
Aktuální číslo LA...
obr
obr obr obr