obr obr obr
obr
uživatel 
heslo 
» Registrace autora
» Zapomněli jste heslo?
obr
obr obr obr
obr
» Novinky
» Právě vyšlo
» TOP 20 díla
» Články
» Literární almanach
obr
obr obr obr
obr
» Próza
» Poezie
» Výstřely do tmy
» Příručka publikování
» TOP 20 autoři
» Vyhledávání
obr
obr obr obr
obr
» Workshopy 
» Fórum 
» SASPI Chat! (1)
» FAQ
obr
obr obr obr
obr
» Knihovna autorů SASPI
» Redaktoři on-line
» Technická podpora
» SASPI team
» Odkazy
» Spolupráce
» Knihkupectví
"Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny."
Buddha
obr
obr počet přístupů: 2915696 obr

Adresa SAS E-mail © SAS Obecně platná pravidla Nápověda obr

:: Na SASPI.cz je právě 39810 příspěvků, 5810 autorů a 392494 komentářů :: on-line: 0 ::
obr

:: O pramatce Turi ::

 autor Janir Killman publikováno: 15.07.2020, 14:18  
Pokračování příběhu, tentokrát o nejdéle žijící Pramatce
 

Příběh pramatky Turi se vine celými dějinami drellského počátku jako rudá niť, neboť z pramatek byl její život nejdelší.
Fyzicky z nich byla nejmenší. S výškou něco nad 180 cm byla mezi drelly mírně nad průměrem. Její oči měly barvu jasně rudou se stříbrnými tečkami. Vlasy měla původně černé, ale v průběhu života používala alchymické a magické postupy k jejich barvení a v samém závěru života je nechávala neobarvené, bílé.
Turiiny znalosti zahrnovaly magii, alchymii, rozličné vědní obory, včetně toho, jak se znalostmi a informacemi pracovat. Zatímco Quan dokázala nejlépe vést a organizovat běžný život, a Xyll nejlépe velet v boji, Turi vynikala v umění spravedlivého soudu a stavění mostů mezi znepřátelenými stranami.
Přestože byla obdařena mnohými znalostmi, nejvíce z pramatek se snažila k daným znalostem něco přidat, rozvinout své poznání a objevit nové. Zatímco Quan se domnívala, že postupy, které jí byly dány do vínku, jsou "ty správné", Turi si tím nebyla jistá a v pozdějších letech se jí i některé podařilo zdokonalit. Byla pro ni typická otevřená mysl a nepřímočarý přístup.
Následnic měla Turi méně než zbylé pramatky, ale o to měla větší počet následovníků.
Nejvýznačnější z 0. generace byly Balawa čarodějka, Oxythra, Qudun stříbrného jazyka a Touqua mágyně.
Jak rostl počet obyvatel Nó, zasazovala se Turi o založení dalších oddělených sídel, což se moc nelíbilo Quan. Až roku 502 došlo k výpravě a založení osady Arku dva dny cesty západně od Nó. Zprvu to bylo útočiště pro alchymisty a magiky, aby svými pokusy neohrožovali a nerušili ostatní. Turi zde často pobývala zejména v dobách prvního a druhého milénia.
Když se objevila hrozba chasmitů, a zejména po smrti Xyll, posílil se zájem Turi o zkoumání nových možností využití magie, zejména pro boj. Své objevy šířila všem, kdo se v tom kterém oboru dostal dostatečně daleko, později je zapisovala do knih.
Oproti Xyll měla Turi pozitivnější přístup k mateřství, ale snažila se svým potomkům věnovat na drellské standardy až příliš a tudíž jich neměla zdaleka tolik co Quan. Dlouhou dobu se jí nedařilo mít dceru. Touha po dceři jí dohnala až k experimentům v oblasti alchymie se záměrem ovlivnit pohlaví dítěte. V jejím experimentu jí pomáhala Balawa, jedna z jejích nejvěrnějších následovnic, a výsledkem byla čtyřčata - samé holčičky. Porod čtyřčat byl pro Turi velmi náročný, její život visel dlouho na vlásku a stejnětak životy dvou z holčiček. Sestry, pojmenované Jhaga, Saxirri, Thrinnra a Quaterna byly nezvykle malé a v dospělosti nedorostly ani průměrné výšky. Vzhledově si byly k nerozeznání podobné, povahově však byla každá zcela jiná. 
Po této zkušenosti Turi strávila jistý čas v relativním ústraní, ze kterého se postupně vracela do centra dění. Po smrti Quan však na ní spočinula pozornost všech drellů.
Turi netoužila po roli vůdkyně, vždy raději inspirovala ostatní osobním příkladem a radami.
Poslední syn Quan, při jehož porodu zemřela, Kornas, kterému říkali prokletý, byl ostatními ustrkován a byla mu kladena za vinu smrt milované pramatky. To se Turi nelíbilo a kárala ty, jež tak činili. Nic ale nepomáhalo a tak jej vzala pod svou ochranu a učila jej umění magie, pro které měl veliké nadání.
Později, když probudil Pentagram a přijal jeho filosofii, jej dlouho nechávala být, i když s ním nesouhlasila.
Jednoho dne se však pokusil uchvátit moc, a to se postavila  proti němu slovem a později, když se roku 2326 pokusil o ozbrojený převrat, tak i v boji. To bylo poprvé, kdy proti sobě drellové stáli ve velkém počtu ozbrojeni, a došlo i k několika úmrtím. Tehdy však myšlenka na zabíjení vlastního lidu byla pro většinu natolik nepřijatelná, že nakonec menšina pentagramistů složila zbraně. Kornas zmizel a většina uctívačů Pentagramu se symbolu zřekla. Uctívání Pentagramu přešlo do pololegality.
Kornasovo povstání mělo však nečekanou dohru. Většina drellů se roku 2339 rozhodla jmenovat Turi královnou všech, aby se podobná situace neopakovala. Turi titul přijala, cítila jistou míru odpovědnosti za vzniklou situaci, a tak se zapřisáhla věnovat větší pozornost skutečnému vedení lidu. V Nó byl zbudován Palác Vlády, kam se přestěhovala.
Změny doznal i její přístup k otevřenému šíření znalostí. Spolu s dalšími, zejména staršími bývalými učednicemi, došla k závěru, že určité magické postupy jsou natolik nebezpečné, že je potřeba omezit k nim přístup. Byla založena Knihovna zapovězeného vědění. Balawa se stala její první Knihovnicí.
Nadcházející věk byl ve znamení víceméně poklidného růstu. Drellové postupně obsazovali větší území, zakládala se nová města, do hry vstoupily další symboly. Turi se nikdy nestala členkou žádného z nich. Tvrdila, že jejím nejvyšším zájmem je blaho všech drellů.
Čtvrté milénium byl v podstatě zlatý věk. Přes nebezpečí chasmitů se dařilo ve všech směrech. Došlo k rozkvětu umění mnoha forem. Tvořily se rezervy pro případ budoucích rizik. Pro Turi to ale znamenalo také odloučení - i ti nejdéle žijící z 0. generace touto dobou zemřeli, a tak se stala posledním pozůstatkem počátku, a už i na ní se začaly projevovat efekty stárnutí.
Páté milénium do jisté míry pokračovalo v nastoleném trendu. Rozrůstající se populace se začala rozrůzňovat. Dříve jednotný národ se začal štěpit na různé kultury. Objevily se spory a rivalita. Časem bylo zřejmé, že situace směřuje ke konfliktu.
Turi působila jako jednotící prvek. V Nó se potkávali všichni a mohli spolu jednat. Zásluhou Turi nikdy nedošlo k ničemu horšímu než k šarvátce. Turi v tomto období měla několik potomků, kteří nikdy nepotkaly své nejstarší sourozence, kteří již zemřeli stářím.
Otcem většiny těchto potomků byl Nelodaras, který se tak stal jejím hlavním, a téměř výlučným partnerem. Turi se stále stýkala a jednala s mnoha, ale do své blízkosti pouštěla mnohem méně osob než dříve.
Situace dále eskalovala i v šestém miléniu.
Roku 5385 Turi naposledy porodila potomka - syna Axtavira.
V době, kdy přicházela na svět již 127. generace a drellstvo čítalo již více jak 640 000 jedinců, situace dospěla do stavu, kdy přetrvávající spory bylo již téměř nemožné utišit. Vzhledem k rozlehlosti obývaného území se obtížně udržovala vláda jedné osoby, obzvláště když ambice některých vůdkyň dosáhly kritické úrovně. Mnohé z nich toužily po moci. Některé k tomu měly praktické důvody, jiné jen představu o vlastní důležitosti. Jedna však ve své touze a zášti ostatní předčila.
Biloxi po zmizení Kornase převzala vládu nad pentagramisty. Dlouho byla zalezlá v ústraní, ale nezahálela. Věnovala se studiu a experimentům s cílem zvětšit svoji osobní moc. Časem tajně budovala síť stoupenců. Vznikla skrytá shromaždiště. Také sázela mezi drelly semena nesouladu a nenápadně rozdmýchávala spory. Poučila se z Kornasova nezdaru a byla trpělivá. Nakonec však i ji přeci jen přestalo bavit neustále rozdmýchávat požáry války, které Turi vždy uhasila, a započala sama, jako první, s otevřeným útokem.
Tehdy se již ani Turi nepodařilo odradit všechny ostatní od ozbrojených akcí.
Biloxi po nějaké době oblehla Nó a toužila osobně porazit Turi, aby mohla zaujmout její místo.
Byla jen o málo mladší, ovládala velmi mocnou magii, navíc ještě měla ohromné možnosti Pentagramu a připravovala se velmi dlouho. 
Věřila, že vítězství ji neunikne a navíc spoléhala na to, že když padne královna, ostatní ještě rády složí zbraně a přidají se na její stranu.
V této bitvě byly poprvé použity nemrtvé jednotky, které šířily děs v řadách obránkyň. Turi však vyzvedla Xyllin luk a k údivu všech jej napnula, a pomocí něj střílela očarované šípy, které kosily nemrtvoly, což obnovilo morálku.
Nakonec Biloxi vyvolala mentální souboj s Turi.
Zde se ale přepočítala. Duše Turi byla velmi silná a navíc znala tajemství mentálních praktik velmi dobře. Souboj trval na poměry dlouho a Biloxi, když seznala, že prohrává, se chtěla stáhnout. Turi ji však nepustila. Postupně zlomila její odpor, rozdrtila všechny její obrany a zastavila se jen kousek od úplného zničení její duše.
Zcela poraženou ji donutila odkrýt své intriky a doznat své viny, než zemřela na následky prohraného souboje.
Zpráva o tom se roznesla jako vlna po kraji a boje utichly.
Konalo se veliké shromáždění, kde se jednalo o budoucnosti.
Výsledkem bylo rozdělení vlády nad obývaným územím mezi nově ustanovené královny a jmenování Turi arcikrálovnou.
Prvními královnami byly: Nnardawestra, které připadlo severovýchodní území, převážně lesnaté a nejvíce sužované nájezdy chasmitů, Parvalananti, vládnoucí na východě až k jezeru Rúkan, kde měl největší slovo symbol Wraengh, Disxarieva s územím na severozápadě, v podhůří, lesích a pláních, což byla nejklidnější oblast, Insadiquarri, jíž připadli rozlehlé pláně a stepi na jihozápadě, kde se proháněli koně a byl silný symbol Hipperion, Brinniva Touqua, která na jihovýchodě budovala hierarchizovanou feudální společnost, a Ravennaxa, jejíž území bylo daleko na jihu a která po smrti Biloxi dále nesla praporec Pentagramu.
Takto započal Věk královen. Turi zbyla přímá kontrola nad územím okolo Nó, zhruba do vzdálenosti Arku.
Pod jejím dohledem se uzavíraly dohody a řešily spory mezi královnami. Z Nó se též stalo centrum obchodu.
Počet drellů rostl a zdálo se, že vše funguje lépe než dříve.
Turi si však již nebyla ničím jistá. Často vyhledávala pomoc ve Věži Proroctví, kterou kdysi nechala zbudovat Quan a kam se uchylovali ti z drellů, jimž jejich nadání vidět budoucnost nepřinášelo útěchu, ale spíše noční můry.
Uběhlo pár set poklidných let, když si Turi uvědomila svoji odtrženost od běžného života.
V přestrojení pak procházela rozličné kraje a sama poznávala, jak kde drellové žijí. O jejích výletech věděl málokdo. Dokonce, v její nepřítomnosti, se na veřejnosti ukazovala její dvojnice, nikdo nikdy nezjistil, jednalo-li se o osobu tak dovedně namaskovanou, anebo kouzlem stvořenou kopii.
Má se za to, že rozličné legendy o vládcích v přestrojení se procházejících mezi lidem, pocházejí z tohoto zdroje.
Na Turi se již podepsal čas a ona to nijak nezakrývala.
Generace těch, pro které byl Počátek jen vzdálenou legendou k ní vzhlížely. Jinde v kraji sílil kult Xyll.
Pernamentní válka s chasmity a vliv arcikrálovny bylo jediné, co drželo jednotu drellů.
Roku 6140 přišla obzvláště silná vlna, která zdecimovala mnohá území, a tentokrát se nejednalo o nájezd, ale o poziční válku.
Dokonce i Ravennaxa, která se spíše držela v ústraní, musela zasáhnout a použít mocné síly, včetně nemrtvých, na odražení nepřátel. Šedesát let trvalo než se podařilo chasmity vypudit z drellského území.
Během obnovy Turi založila Legii šedesát, která brala bojovnice odkudkoli, s cílem plně se věnovat potírání chasmitů. Podmínkou členství bylo zavázat se na službu ne méně než šedesát let, děj se co děj. Legionáři měli po celou dobu aktivně bojovat anebo zdokonalovat své dovednosti v boji proti hmyzákům.
Roku 6627 zemřel Nelodaras.
Pohřben byl v katakombách pod Palácem Vlády, týden po pohřbu však jeho tělo zmizelo.
Tato událost vyvolala veliké veřejné pobouření, ale nepodařilo se zjistit, kdo tento zločin spáchal.
Mnozí podezřívali pentagramisty, ti vše popírali a důkaz nikdo neměl.
Až více jak tři sta let poté, nedlouho po smrti Ravennaxy, když se vlády ujala královna Torhellin, se jejím agentům podařilo odhalit pravdu: tělo ukradly agentky královny Guizmawery. Ostatky se nakonec dostaly zpět na své určené místo. Guizmawera svůj čin omlouvala tím, že chtěla zabránit, aby se k tělu pentagramisté dostali. Turi však od té doby nemohla Guizmaweru vystát.
S příchodem osmého milénia se vztahy mezi královnami opět přiostřovaly.
Autoritě Turi se nikdo neodvážil veřejně postavit, v zákulisí se však piklilo ostošest.
Turi už bylo jasné, že jednota nevydrží a přemýšlela, jak zajistit budoucí rozkvět národa drellů.
V žádné z královen neviděla potenciál vést zodpovědně všechny drelly.
Vlastních oddaných stoupenkyň měla Turi příliš málo, aby se mohly postavit více jak jedné z královen.
Turi bylo jasné, že většina z nich se po její smrti bude chtít zmocnit Nó.
Mezi stoupenkyněmi se vykrystalizovaly dvě skupiny, jedna chtěla bránit Nó a druhá stáhnout se do ústraní.
Druhá skupina pod vedením budoucí královny Lacori obsadila území hluboko v horách severně od Nó.
Těm, co zůstali, se s požehnáním Turi postavila do čela Velinerva.
Tato relativně mladá bojovnice získala uznání mnohých a během služby v Legii projevila vynikající velitelské schopnosti.
V posledních letech svého života se Turi málo s kým bavila. Opevňovala Nó a shromažďovala zásoby, výzbroj a rozličné magické artefakty.
Stáří podlehla roku 7404.
Po okázalém pohřbu byla uložena k odpočinku do narychlo zbudovaného mauzolea, což bylo v rozporu s jejím přáním.
Titul arcikrálovny byl zrušen.
Boje vypukly do čtyř let od její smrti.


 celkové hodnocení autora: 90.6 %

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné Ohodnoťte příspěvek!

přidat autora k oblíbeným 
 hodnotilo celkem autorů: 0 komentovat příspěvek 
 autorské hodnocení: 0.0 uložit příspěvek 
 známka poroty: 1.5 tisk příspěvku 
 počet komentářů: 1 zaslat vzkaz autorovi 
 počet shlédnutí od publikace: 4 výpis autorského hodnocení 
 
:: Komentáře k příspěvku ::
 Šíma 15.07.2020, 14:18:11 Odpovědět 
   Zdravím.

Boj o moc, občanské války, podobné epizody se nevyhýbají ani lidu drellů. Politika a pletichaření nejspíše také nebude některým jedincům cizí. Vcelku zajímavé vyprávění o pokračujícím "vývoji" Tvého lidu na pozadí vlády pramatky Turi.

Hezký den a múzám zdar.
obr
© 2005-2016 by Matěj Novotný & Filip Kotora | Všechna práva vyhrazena
 
 
Va?e literatura MFantasy Literární.cz - Server s českou literaturou Art & Design - Roman K?bus
 
Partneři: Gastrokritik, Antikvariát Kačur
 
St?hnout SASPI.cz toolbar! RSS zdroj
obr obr obr
obr
marker.publishers
(27.10.2020, 20:24)
Emmajackson2711#
(23.10.2020, 08:22)
Filion
(14.10.2020, 22:49)
Koala
(14.10.2020, 20:43)
obr
obr obr obr
obr
Poezie těla, du...
Centurio
2. Kapitola: St...
Sheizou
Les, temnota,.....
Kleopatra
obr
obr obr obr
obr

Zapomenutí
Therion
obr
obr obr obr
obr
Liter?rn? almanach SASPI
Aktuální číslo LA...
obr
obr obr obr