:: Anděla ::
 
 autor: Filip Vávra 10.04.2020, 10:23 
 
Vávrusákova mravoličná povídka...
 
Za oponou prostoru, za kulisami času pronesl Otec i Syn i Duch zvučným hlasem svým: "Tak, jak mi pusa narostla, povím to, soudruzi, zkrátka. Řečnit to není starost má: starám se o prasátka."
Myslel tím slovem, jež patří na první stránku Písma, že někteří z nás mají někdy blíže na dno láhve než k lidem a Bohu.

V nebeském kolegiu se ozvalo souhlasné mručení archandělů, andělů, starozákonních patriarchů, apoštolů, martyrů, svatých a mučedníků. Spasitel pak ve své nekonečné moudrosti vyslal za krmičkou vepřů Andělou Březinovou - Jebavou z obce Tchořovice několik strážních andělů. Sám musel za nemocnou krávou, která má někde u Sedlice dělohu venku, přestože pije jen pramenitou vodu.

Strážní andělé neměli radost z toho, že musí zachraňovat ošetřovatelku vepřů. Byla totiž údernicí, jež překročila pětiletý plán během čtyř hodin.

Andělé v půlkruhu obstoupili odvázané prase. Jejich andělské údy jim postávaly v pozoru, v souladu s teorií krajní meze, nad prasetem vypuštěným z chléva nevědomí. Anděla byla totiž do života dobře vybavená.

Vepřínem v Tchořovicích zní slova básníků opěvujících zářné zítřky, básníků, kteří na schůzích zvedají své chlupaté paže. Krmička vepřů se však už nehýbe. Chtěla vyhrát hlavní cenu, chtěla vybudovat socialismus pro sebe i své děti. Proto vyžrala dvě bedny piv. Je to prase s lidskou tváří.

Prase s lidskou tváří je člověk zatížený svými slabostmi a právy, nad Andělou je Bůh, který však má své povinnosti. Nemocná kráva s dělohou venku čeká na zeleném pastvišti.

Andělé stojí v půlkruhu nad krmičkou vepřů, jejíž tělo je lhostejné. Ona očekává Spasitele, hledá svůj nebeský chlév, nirvánu, spásu, nachází však jen vzdušné zámky protialkoholických léčeben.

Někdy je blíž na dno láhve než k lidem a Bohu.
 
Vytisknuto v systému SASPI.cz