:: Lenčin boj se schizofrenií a penězi ::
 
 autor: Džordž J.S. 02.10.2022, 15:10 
 
Obsah budoucí stejnojmenné knihy telepatická blamáž z autorova života
 
Jednací číslo: 4P 212/99 strana1
. 11.4.2018
Okresnímu soudu ve ……………..

Věc:
Informace pro soud a soudního znalce pro budoucí přezkoumání omezení ve svéprávnosti
Lenky S. narozené …….. bytem………..

Předchozí historie:
Lenka žila v rodině, kde se hospodařilo stylem, kdo to dřív utratí ten vyhraje. Nemohla se proto zde naučit správnému hospodaření. Tato dovednost ji pak scházela. Její rodina sice měla dostatečný příjem, ale špatným hospodařením zažívala bídu a hlad. To se pak dále odrazilo v její psychice a chování. Dále měla duševně nemocnou matku, což se také na ní podepsalo. V dospělosti pak při hospodaření neměla cit, co je málo a co je moc. Dalo se to ale zvládnout. Když byla vdaná a duševně onemocněla, ptal jsem se s ní znalce, (vyšetřil jí), jestli to není na omezení v penězích. Znalec ale řekl, že to, že víc utrácí, není ještě důvod k omezení ve svéprávnosti. Když se jí v manželství narodily děti, byla tu další tvrdá komplikace: laktační psychóza. (Mléko se dostane do krve, blbne hormony a psychiku. Je to těžký a dlouhý psychický stav.) Tato tvrdá rána do psychiky jí vyvolala schizofrenii. Začala se chovat v hospodaření, jak neuvázaná. Za tři měsíce rozfofrovala 100 000 Kč. Bylo z toho omezení na dva tisíce.
Co se pak dělo:
Byla proti mě zaseklá. Asi si říkala: „Když jsi mě připravil o důchod, aspoň si vydupu co nejvíc peněz.“ Byla vynalézavá v hledání schovaných peněz na běžné měsíční hospodaření. Dostala se pomocí zámečníka i do plechové ocelové pokladny na dvojitý dozický zámek. Ta se pak už vzhledem k riziku nemohla používat. Ve všem jí pomáhala a radila její matka, která měla zkušenosti a byla také omezena. Prolomila i zakódovaní pinu bankomatové karty do čtverce číslic 4x4. Našla tento lísteček i bankomatovou kartu a tak dlouho zkoušela, až zkusila třetí sloupec a sporožiro bylo dvakrát pořádně vybrané. Jednou dokonce v záporu. A to měla jen zvláštní školu, kam se dostala protože jako malá díky duševně nemocné matce nemluvila. Když jsem konečně vyřešil bezpečnost peněz, (byly to jen ztráty, když jsem třeba zapomněl poklidit peníze z peněženky po nákupu), začala velice vyvádět, můrovat, řvát a boxovat abych ji dal peníze. Nenechala mě ani vyspat a pořád i v noci chtěla peníze. V té době jsem ještě chodil do práce a povolání konstruktéra a nevyspání bylo opravdu náročné. Také byla léčena jen pilulkami, což nebylo dokonalé. Injekce odmítala slovy své matky: „Nejsem zvědavá na to, aby mě někdo rýpal tupou jehlou do zadku.“ Peníze jsem jí samozřejmě dával. Jenže, když měla víc peněz, říkala si: je všeho dostatek a utrácela bez rozmyslu jak neuvázaná. A když už měla málo, pak zase cítila nouzi a vyváděla kvůli penězům. Snažil sem najít a hledat nejvhodnější variantu dávání peněz, hledat jak množství tak interval. Těch nefunkčních variant bylo plno, protože schválně chtěla nerozumně pořád víc. Také jsem se snažil na ni dlouhodobě působit. Vysvětlovat ji, kde dělá chyby, a že by se měla naučit lépe hospodařit. Ona ale o správném hospodaření a učení neměla ani představu. Navíc byla proti mně zaseklá a povahou bojovnice.
Co se postupně měnilo:
Když selhaly všechny její pokusy, začala konečně uvažovat, že by se mohla naučit lépe hospodařit a začít u sebe. Také po návratu z léčebny začala být léčena injekcemi, aby se tam nedostala znovu. Postupně se začala učit hospodařit. Začala více o těchto věcech přemýšlet. Začaly také lépe fungovat varianty jejího financování. Začala spolupracovat v hospodaření s penězi. Dříve to byla finanční díra a pohroma rodiny. Od roku 2000 do roku 2017 nakradla nebo čerpala neoprávněně nad 2000Kč 250 000 Kč. Přitom potřebné věci, jako oblečení, jídlo co kupovala apod. jsem počítal do rodinných výdajů a ne do jejích. Jen ona měla kapesné 2000 Kč. Ostatní členové rodiny nic takového neměli a kupovalo se jen to, co bylo potřeba.

Strana 2


Ale její ježdění taxíkem, asi 12 peněženek a 10 kabelek už jsem počítal do jejích výdajů.
Od roku 2000 si vedu finanční záznamy pro vyúčtování pro soud.

-----------------
Dlouhodobé působení konečně začalo nést ovoce. Dostalo se jí do podvědomí a nyní už se sama snaží zdokonalovat v hospodaření s penězi.

Současný stav:
Nyní už se hodně naučila se ovládat, co se týká nakupování a hospodaření. Předposlední systém byl po týdnech. Na týden dostala asi 1100 Kč na jídlo a část kapesného, což měla v peněžence. Občas jí něco zbylo. Přitom ve své pokladně měla asi 1500Kč rezervu, na kterou ale nesměla sáhnout. Když v její pokladně přibývaly peníze rezervy, znamenalo to, že už udrží peníze. Přešel jsem tedy na výplatu jednou měsíčně. 5200 Kč na jídlo, 604Kč na věci. A 1500Kč kapesné. Toto jsem ji pomohl rozplánovat na týdny a dny, když nebyl celý týden. Nyní už si rozplánování dělá sama. Z tohoto 2000 celkem si vybírá týdně z bankomatu po 500 Kč jako kapesné a na věci. Zbytek jejího důchodu mám na nájem a na provoz domácnosti. Zbytek nákupů pro rodinu provádím já a dcery. Z peněz jí něco zbývá. Za čtyři měsíce si ušetřila asi 1500Kč. Znamená to, že už nyní hospodaří s penězi svého příjmu. Jen část příjmu jde na nájem a domácnost.


Navrhuji tedy, aby její omezení jí bylo změněno do výše jejího příjmu. Co se týká podepisování smluv, navrhuji, aby toto zůstalo pod dohledem soudu a opatrovníka.

Rovněž žádám soud, aby znalecký posudek nebyl vypracován v Jihlavě, z důvodů jako posledně, ale jinde. Nejlépe zase v Havlíčkově Brodě u doktora L……. .


Ing. Džordž J.S. – soudem určený opatrovník Lenky S.
Adresa:……..
Podpis:……..

Jako u každé písemnosti zbývá si odpovědět na otázky: Byla to blamáž autora? Nebo výplod chorobného mozku? Nebo realita?
Kde je pravda?
 
Vytisknuto v systému SASPI.cz