:: Noc pátá - člověk ::
 
 autor: Jan Zindulka 13.07.2020, 2:48 
 
Archanděly Gabriela, Michaela a Rafaela jsme opustili ve chvíli, kdy diskutovali o právě probíhajícím Stvoření světa. Atmosféra byla příjemná, archandělům se Hospodinovo stvoření líbilo. Jenže na konci Gabriel zvážněl a chystal se kolegy seznámit s něčím, co ho znepokojovalo…
 
„Víte, dneska jsem si dělal takovou malou inventuru. Vychází mi z toho… tedy není to na sto procent, ale vše tomu nasvědčuje… prostě zdá se, že Hospodin se chystá stvořit člověka!“
Michael vyskočil, až převrhl křeslo.
„Cože? Člověka? Proč proboha zrovna člověka?… Kdyby třeba velblouda nebo koně, to by byla krásná a ušlechtilá zvířata. Ale člověk?“
„Jen klid Míšo, nerad bych způsobil nějaký rozruch,“ snažil se přítele uklidnit Gabriel.
Michael zvedl křeslo, postavil ho opěradlem ke stolu, sedl si na něj obkročmo, bradu položil na opěradlo a tvářil se rozmrzele.
„Však právě kvůli tomu jsem vás pozval. Na ty velbloudy a koně asi taky dojde, ale to podstatné na celém Stvoření, to, proč se to všechno děje, kvůli čemu nebo spíše kvůli komu se to děje, to je téměř jistě člověk.“
Na Michaelovi bylo vidět, že ho ta zpráva rozhodila. Nervózně ťukal prázdnou sklenkou na desce stolu a usilovně přemýšlel. Zato Rafael seděl klidně, díval se kamsi mimo prostor a usmíval se.
„Tebe to, Rafaeli, nezneklidňuje?“ zamračil se na kolegu Michael.
„Víš, jak to tak poslouchám, tak mi to tak nějak zapadá do toho, co jsem viděl na Zemi, jak jsem o tom mluvil před chvílí… Možná, že to byl právě člověk, co mi na Zemi chybělo, co by zaplnilo to neurčité a dráždivé prázdno. Snad je to opravdu člověk, na co celá příroda čeká jako na své dovršení.
„Jen jestli příroda nezmění názor, až tam ten člověk přijde,“ namítl trochu sarkasticky Michael.
Chvíli nikdo nemluvil, každý se snažil uspořádat právě nabyté poznatky.
Ticho přerušil Gabriel:
„Tak po tom, co říkal Rafi, se to zdá být jasné.“
Gabriel se opět posadil ke svým druhům. Jako by hledal slova pro další sdělení.
„Jenže to ještě není všechno, co jsem vysledoval. Z různých náznaků se dokonce zdá, že Hospodin chce stvořit člověky, vlastně by se asi mělo říkat lidi, dva. A každého trochu jinačího.“
Michael si najednou na něco vzpomněl:
„Zajímavé, teď si vybavuju, že jsem před nedávnem zahlédl u Hospodina v pracovně na stole nějaké náčrty. A vypadalo to docela dobře. Ale myslel jsem, že se Hospodin jen tak pro rozptýlení začal věnovat malířství, figurální kresbě. Vůbec mně nenapadlo, že by něco takového chtěl, jak bych to tak řekl… zhmotnit.“
Gabriel pokračoval:
„Abych se vrátil k těm lidem. On by měl být trochu větší, silnější, taky víc zarostlý. Ona tak nějak křehčí, ale zato o něco hezčí. Další anatomické odlišnosti nebudu podrobně rozebírat, to se sem teď nehodí. Ale rozdíly by měly být i ve fyziologii, psychice, sociálním chování a tak dále.
Rafael najednou vstal a začal přecházet po místnosti, jak to měl ve zvyku, když chtěl říci něco delšího.
„Vím, pánové, že jako archandělé jste oba vysoce teologicky vzdělaní. Přesto bych vám rád připomněl některé pravdy. Jak dobře víte, Bůh je láska. A láska potřebuje tvořit, však jsme toho právě svědky. Nebudu zabíhat do přílišných detailů, můžete si o tom přečíst v mé doktorské práci. Ale láska se potřebuje také sdílet, potřebuje být opětována. Proto asi ten člověk. Ale Hospodin zřejmě chce, aby se láska sdílela nejen vertikálně, mezi ním a člověkem, ale i horizontálně, mezi jednotlivými lidmi. A proto jich samozřejmě musí být víc. Tedy alespoň ti dva.“
Rafael si dolil sklenici, napil se a pokračoval.
„Pak je tu ještě jeden aspekt, ale to už je tak trochu moje spekulace. Možná, že chce Hospodin zavést či stvořit, nevím, jak bych to přesně vyjádřil, nějaký nový druh či snad spíše typ lásky. Vždyť dosud jsme stačili my andělé, duchovní bytosti, a mezi námi navzájem, včetně Hospodina, duchovní láska. Ale On teď stvořil hmotu a je velice pravděpodobné, ba téměř jisté, že i lidé budou vytvořeni z hmoty, že budou mít hmotné tělo. Možná chce Hospodin zavést také jakousi hmotnou lásku. Nebo asi by bylo lepší říkat tělesnou lásku. Samozřejmě spojenou s tou duchovní. A na tu tělesnou lásku nám andělům, při vší úctě, jaksi chybí právě to hmotné tělo.“
Michaela to však příliš nepřesvědčilo: „Krásný řeči, to jo, ale už se v tom trochu přestávám orientovat. Já se na to dívám spíš pragmaticky. Stvořit Ona a Onu…“
Gabriel a Rafael se na něho překvapeně podívali, neboť mu moc nerozuměli. Michael si toho všiml:
„Říkal jsi přece, že to budou lidi dva, On a Ona. Předpokládám, že z gramatického hlediska se On skloňuje podle vzoru pán a Ona podle vzoru žena. Takže Hospodin chce stvořit Ona jako pána a Onu jako ženu.“
„Jenže On a Ona jsou zájmena.“
„Jenže ono je to jedno, Ona a On, žena a muž, lady and gentleman, prostě dva lidi, a ještě k tomu každý jiný, to není moc praktický. Tři, to je něco jiného. Jako například my. Taky jsme každý jiný, taky nemáme na všechno stejný názor. Když už to jinak nejde, můžeme hlasovat. Ale zkuste hlasovat ve dvou. To pak nevyhnutelně vede k násilí. Jen si to představte. Například budou mít volné odpoledne a tak se rozhodnou, že ho stráví společně. Jenže on bude chtít jít na fotbal a ona zase do kina. To se nedá objektivně rozsoudit. Když dojdou argumenty, není nic jednoduššího než toho druhého chytit za flígr a vysvětlit mu to ručně.“
Michael se při těch slovech rozhorlil, chytl Gabriela názorně za klopu saka a jako by mu chtěl jednu vrazit. Pak si to ale uvědomil, provinile urovnal Gabrielovi sako a zase si sedl.
Gabriel se uklidnil z leknutí a trochu ironicky řekl:
„Tak to naštěstí snad nehrozí.“
„Jak to, že ne?“
„V objednávkách ani fakturách jsem totiž zatím nenašel nic o nějakých šatech, botách, látkách a podobně. Takže to vypadá, že se to obejde, přinejmenším zpočátku, bez oblečení. A tedy i bez toho flígru.“
To už bylo na Michaela moc:
„No to je teda jedna zpráva lepší než druhá, s tím já opravdu nechci mít nic společného.“
Michael rázně dopil sklenici, vstal a namířil ke dveřím. Rafael ho však dohonil, vzal ho kolem ramen a klidně ho vedl zpátky.
„Ale Míšo, jsi přece archanděl, k tomu ještě kníže vojska nebeského. Takovej dobrák, že by ani…“ otočil se ke Gabrielovi: „Prosím tě, Gabrieli, mouchy jsou také součástí stvoření?“
„Ano, ty byly stvořeny dnes ráno.“
Rafael se otočil zpátky k Michaelovi: „No vidíš, dobrák, že by ani mouše neublížil. Přece nebudeš hned házet flintu do žita. S tím oděvem to podle mého názoru nebude až tak horké.“
Všichni se zase usadili a Rafael pokračoval:
„Co se tedy týče toho oblečení, jsou tu především dvě hlediska, o kterých bychom měli uvažovat: zdravotní a morální. Nejprve to zdravotní. Může to člověku ublížit, když se bude po Zemi pohybovat, abych tak řekl, nahý? Nebude mu zima? Nenastydne? Nedostane úžeh? Dnes po večeři jsem si zašel do knihovny, abych se o Zemi dozvěděl více, přece jen jsem si ji odpoledne nestihl projít celou. Když chvíli počkáte, něco vám ukážu.“
Rafael odběhl do své kanceláře a vrátil se s podivnou barevnou koulí.
„Tohle jsem si, pánové, nechal udělat, abych měl lepší představu. Říkám tomu globus, je to zmenšený model Zeměkoule v měřítku 1:50 000 000.
Postavil globus na stůl a chvíli počkal, až si ho kolegové prohlédnou.
„Ono se to točí! To je fakt hustý!“ překvapeně vykřikl Michael.
Rafael pokračoval.
„Myslím, že se na Zemi najde několik míst, která jsou i pro člověka bez šatů jako stvořená. Tak třeba Východní Afrika, okolí jezera Turkana nebo o kousek víc na jih Olduvajská rokle v Tanzánii,“ ukazuje Rafael přátelům zmíněná místa na globusu.
„A nebo údolí řek Eufrat a Tygris, to je hotový ráj.“
„Podívejte, tady je další ráj,“ Gabriel ukázal na jedno místo ve střední Evropě. Naklonil se nad globus a slabikoval? „Če-ský ráj. A tady hned vedle Slo-ven-ský ráj. To by nebyla vhodná místa?“
„To už je příliš na severu, tam určitě bude v zimě sníh. Snad jedině v létě, že by tam člověk jezdil na dovolenou… Ale abychom přistoupili k tomu druhému hledisku, morálnímu. Pokud oba dva lidé, tedy muž a žena, budou manželé, což, jak tak znám Hospodina, nejspíš zařídí, pak to morálně bude také v pořádku, zvláště dokud budou jen dva. Takže absence oděvu bych se zase až tak moc nebál.“
Michael se však nevzdával.
„Myslím, že bychom měli, vzhledem k tomu druhému člověku, uvažovat ještě třetí hledisko – módní. A tam bych určité problémy viděl.“

[i]Zdá se, že se situace díky Rafaelovým úsudkům přece jen trochu uklidnila. Jenže Gabriel ještě neprozradil úplně vše…[/i]
 
Vytisknuto v systému SASPI.cz